Tarvitaanko PMO:ta?

Projectmanager.comissa ollut kirjoitus PMO:n tarpeellisuudesta sattuu olemaan ajankohtainen. Työuralla olin useamman vuoden ympäristössä, jossa PMO oli de facto. Nyt edessä on uusi tilanne ja asiaa täytyy miettiä näkökulmasta Mitä PMO tarjoaa minulle? Artikkelissa nostetaan esiin kolme osa-aluetta Luo ja jalkauta yhtenäiset toimintamallit ja järjestelmät Objektiivinen totuuden lähde PMO:n avulla voi hyödyntää mittakaavaetuja Asiaa pohdittaessa on... Continue Reading →

Lean ja projektinhallinta

Lean on noussut aktiiviseen keskusteluun ja siihen on ladattu paljon odotuksia - taas kerran. Wikipedian mukaan lean on: Lean-ajattelu on johtamisfilosofia, joka keskittyy seitsemän erilaisen turhuuden (tuottamattoman toiminnon) poistamiseen, minkä avulla pyritään parantamaan asiakastyytyväisyyttä, parantamaan laatua ja pienentämään toiminnan kustannuksia ja lyhentämään tuotannon läpimenoaikoja. Lean pyrkii siihen, että oikea määrä oikeanlaatuisia oikeita asioita saadaan oikeaan aikaan... Continue Reading →

Projekti on kuin moottoritie

Ruskeasuo ja kolmostien liittymät on vihdoin saatu kuntoon. Aamuruuhkissa on tullut vietettyä lukemattomia tunteja muiden innokkaiden työmatkaajien kanssa. Tuo aika ei onneksi ole mennyt täysin hukkaan, koska se kirvoitti tämänkin ajatuskatkon. Projektia voi tarkastella moottoritien näkökulmasta. Projekti on väline, jolla pyritään muodostamaan nopea siirtyminen paikasta A paikkaan B eli nykytilan muutos tavoitetilaan. Projektia pyritään optimoimaan niin,... Continue Reading →

Kolme menestystekijää projektissa

Omien kokemusteni mukaan ICT-projektien yhteydessä ollaan kovin vähän kiinnostuneita retrospektiivistä. Projekti on tehty - se on valmis! Tekijöiden ja organisaation oppimisen kannalta olisi kuitenkin hyvä pohtia mitä tehtiin oikein ja missä oli parantamisen varaa - ja mitä voimme oppia siitä. Olen itse pyrkinyt oppimaan ja juurruttamaan tuota kokemusperäistä oppia eri toimeksiannoissa. ICT-projektien kohdalla voi palautteen osalta... Continue Reading →

Oikean työkalun valinta

Toimeksiannon kannalta on merkittävää, että työhön valitaan oikea työkalu. Työkalulla tarkoitan tässä menetelmää, teoriaa tai mallia, jonka avulla projektia ja muutosta tehdään. Lähtökohtana tulee olla, että työkalu on "vain työkalu". Työkalun hyödyntämiseen tarvitaan osaava ammattilainen. Toinen tärkeä seikka on, että kun puhutaan vesiputousmallista, agilesta, scrummista, kanabanista niin usein näillä katetaan vain osa projektikokonaisuudesta. Onnistuneen muutoksen tekeminen vaatii paljon muutakin.... Continue Reading →

WordPress.com.

Ylös ↑

%d bloggers like this: